Arhiva de Fotografie (AdF) este un proiect cultural – științific deja cunoscut care dezvoltă o platformă pentru salvarea, conservarea, depozitarea, digitalizarea, cercetarea și promovarea patrimoniului fotografic vechi de pe teritoriul României. La acestea se adaugă o componentă importantă de educație non-formală. Arhiva de Fotografie este un proiect științific care implică echipe de adolescenți și tineri. Poate singurul proiect științific matur din România care își asumă în mod declarat și nedisimulat un rol de educație non-formală și o face în mod permanent.

Arhiva de Fotografie se sprijină pe cinci piloni: salvare, conservare, cercetare, promovare și educație.

Fotografia veche, un domeniu în bună măsură ignorat de instituții muzeale din România sau văzut doar ca furnizor de material documentar auxiliar, a suferit în ultimele cinci decenii pierderi dramatice pe care nu avem încă capacitatea de a le conștientiza. Cel mai la îndemână exemplu rămân clișotecile atelierelor fotografice care au funcționat până în 1950, covârșitoarea majoritate a acestora fiind pierdută, risipită sau încă necunoscută. Toate acestea din cauza dezinteresului și a incapacității de salvare a unor fonduri fotografice de către instituțiile de cultură. La aceasta se adaugă cantitatea impresionantă de material fotografic valoros disponibil pe piață care anual intră în colecții private de unde nu poate fi cercetat. Deci se pierde. Pentru că numărul colecționarilor care publică sistematic materialul fotografic deținut sau permit accesul cercetătorilor la acesta este încă extrem de mic. Cumulul de lipsuri duce la o insuficientă cunoaștere a istoriei fotografiei din spațiul actual românesc, la o reală și critică subdezvoltare a domeniului. Practic, ne lipsesc repertoarele de ateliere fotografice și fotografi, cronologiile activității acestora bazate pe informații documentabile, ne lipsește evidența generală a patrimoniului fotografic existent în colecții publice. Avem doar fragmente ici și colo. Majoritatea pline de erori.

Ștefan Golescu – portret inedit, pozitiv pe hârtie albuminată după un clișeu cu colodiu umed pe sticlă, lipită pe carton, format cabinet, 160 x 110 mm (140 x 102 mm), atelier Carol Szathmari, București, cca. 1871 – 1872, colecţia Renascendis

Nevoia unui instrument de lucru științific – o bază generală de date, online, care să reunească cât mai mult material fotografic și informații despre fotografi, ateliere, cronologii, despre patrimoniul fotografic mai pe scurt, este reală și urgentă. Din acest motiv, Arhiva de Fotografie (AdF) pornește de la digitalizarea colecției de fotografie veche a Asociației Renascendis, colecție în continuă creștere, (peste 14.000 de documente fotografice din perioada 1848 – 1970 – dagherotipuri, ferotipii, pozitive pe hârtie, clișee), destul de variată ca întindere geografică și cronologică, și se îndreaptă spre digitalizarea materialului fotografic dintr-o serie de mici muzee, arhive și colecții private. Proiectul va construi prima bază de date online (www.arhivadefotografie.ro) organizată pe criterii științifice în care va fi încărcat tot materialul prelucrat digital, informații, studii și cronologii dedicate.

Elena Cuza (născută Rosetti) - portret inedit, pozitiv pe hârtie albuminată după un clișeu cu colodiu umed pe sticlă, lipită pe carton, format CdV, 101 x 63 cm (93 x 54 cm), atelier Franz Duschek, București, cca. 1865 - 1866, colecția Renascendis

Elena Cuza (născută Rosetti) – portret inedit, pozitiv pe hârtie albuminată după un clișeu cu colodiu umed pe sticlă, lipită pe carton, format CdV, 101 x 63 cm (93 x 54 cm), atelier Franz Duschek, București, cca. 1865 – 1866, colecția Renascendis

Arhiva de Fotografie, prin diverse modalități, salvează și arhivează material fotografic. În mod științific. Face eforturi pentru a identifica și recupera clișoteci ale atelierelor fotografice vechi. În mai puțin de un an, un proiect independent a reușit să salveze peste 7000 de documente fotografice valoroase. Proiectul va include cercetarea situației clișotecilor din zona Brașov – Făgăraș – Sibiu. Pentru că aceasta este singura modalitate prin care domeniul poate avansa. Prin muncă de teren și cercetare cu rezultate reale.

Proiectul presupune și realizarea unei expoziții, pornind de la cinci fotografii selectate din colecția Renascendis. Orice formă de patrimoniu cultural material, pentru a fi relevant, trebuie să-și găsească locul în comunitate. Afirmația este valabilă și pentru patrimoniul fotografic. Proiectul vrea să demonstreze utilitatea acestuia pentru istoria locală, pentru cunoașterea și păstrarea identității comunităților. Cinci fotografii din colecția Renascendis vor fi selectate în vederea reconstituirii legăturii acestora cu cele cinci comunități din Țara Făgărașului din care au provenit. Prin muncă de teren, întâlniri, discuții și interviuri cu membri din comunități. Fotografiile vor fi repuse în context alături de alte mărturii fotografice, scrisori și documente din arhive de familie. Credem că este esențial să facem cultura să meargă spre oameni, spre comunități, și nu doar să pretindem oamenilor să vină spre cultură. În cazul expozițiilor este singura modalitate de a asigura o largă difuzare și incluziune pentru publicul general.

Educația este esențială pentru construirea unui viitor al cercetării competente, profesioniste și eficiente a fotografiei istorice. Arhiva de Fotografie (AdF) continuă și extinde proiectul Camera Obscura finanțat în 2018 prin Fondul Științescu Țara Făgărașului. Componenta de educație non-formală a platformei aduce laolaltă activități de conservare, cercetare și promovare a fotografiei vechi cu activități experimentale de recreare a procedeelor fotografice istorice. Utilizarea simultană a tehnicilor moderne de scanare și fotografie digitală completează înțelegerea evoluției fotografiei de la începuturi până la camera foto a telefoanelor inteligente. 

Un număr de maxim 20 de liceeni din Țara Făgărașului vor lua parte la ateliere de digitalizare și conservare a documentelor fotografice, la munca de teren și la realizarea expoziției. Liceenii vor fi puși în contact, prin vizite de lucru la partenerii din proiect, cu situația colecțiilor fotografice din muzee, arhive și colecții, cu modul în care ar trebui gestionate acestea. 

Pe scurt, Arhiva de Fotografie a pornit pe drumul construirii unei infrastructuri de specialitate. O infrastructură care să poată interveni eficient, corect, științific și care, în timp, ar putea sta la baza unui muzeu al fotografiei în România.

 

De la bun început, AdF a fost gândită ca un proiect orientat spre comunitate și susținut de comunitate. Donațiile de material fotografic valoros primite în ultimul an demonstrează că oamenii sunt interesați să se implice, să contribuie la salvarea și promovarea patrimoniului fotografic autohton. De aceea încurajăm publicul să continue să doneze material fotografic catre AdF, material care va fi digitalizat, cercetat și publicat online.

email: contact@arhivadefotografie.ro

mobil: +40770423179

https://www.facebook.com/ArhivadeFotografie

 

 
Disclaimer:
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.